gransfors4

Gränsfors Bruk

Yxhuvuden-oreda-200x300

Gränsfors Bruks AB har under mer än 100 år byggt upp en verksamhet kring tillverkning av handsmidda yxor och yxkunskap, med fokus på kvalitet och miljöansvar.

Idag arbetar ca 30 personer med tillverkning och försäljning. 80 procent av produktionen exporteras till ett 30-tal länder.

Erfarenheten och skickligheten hos den enskilda medarbetaren är avgörande för kvalitén och känslan i yxorna. Varje yxa signeras med smedens initialer som ett kvalitetssigill och en garanti.

Företaget ligger i byn Gränsfors i norra Hälsingland i Sverige, ca 10 km väster om E4, mellan Hudiksvall och Sundsvall. Smedjan ligger mitt i byn och du kan höra det rytmiska dunkandet när du närmar dig.

För mer information se: www.gransforsbruk.com